ARKITEKTKONKURRENCEN

BAGGRUND FOR KONKURRENCEN

Konkurrencen er udskrevet af bygherren, som består af partnerskabet mellem Fonden Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune, sammen med bygherrerådgiveren Rambøll. Projektkonkurrencen realiseres i samarbejde med bl.a. fondene A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Realdania, Salling Fondene samt Lokale- og Anlægsfonden. Det samlede budget er på omkring 150 mio. kr., og selve byggeriet forventes at stå færdigt i marts 2019.

 
29 TEAMS BØD IND

Bygherren annoncerede prækvalifikationen til arkitektkonkurrence i december 2015, og hele 29 interesserede teams fra både ind- og udland anmodede om deltagelse i den kommende projektkonkurrence, der skal realisere de mange visioner.
De seks mest kvalificerede teams blev udvalgt, og det er specialister indenfor både arkitektur, restaurering, byplanlægning og kultur, som kommer til at løfte den komplekse opgave i transformationen af den stolte industribygning og det omkringliggende byrum. 

KONKURRENCENS FASER

Konkurrences gennemføres i to etaper. Første fase af konkurrencen løb frem til maj 2016, hvor dommerpanelet i samråd med rådgivere og fagdommere valgte to vindere ud af de seks forslag. De to vindere gik hermed videre tiI fase to, hvor bygherrerne mulighed for dialog med finalisterne for at udvikle de endelige bud på Den ny Maltfabrik. 
Efter afslutningen af projektkonkurrencen vil der i medfør af Udbudsdirektivets artikel 31, stk. 3 blive gennemført et udbud med forhandling med den vindende konkurrencedeltager med henblik på udpegning af en totalrådgiver.
 

Visualiseringer fra Praksis' vinderforslag af fremtidens Maltfabrik

PRAKSIS ARKITEKTER VINDER KONKURRENCEN

Den endelige vinder af konkurrencen og arkitekturen for Ebeltofts fremtidige Maltfabrik blev offentliggjort i oktober 2016 - og det enstemmige dommeplanel valgte var Praksis Arkitekter med Praksis Arkitekter med underrådgiverne: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Midtconsult Rådgivende Ingeniører, Billedkunstner Morten Skovmand, VMB Arkitekter v. restaureringsarkitekt Mette Viuf Larsen.

Konkurrenceforslaget vandt stor begejstring, især pga. det arkitektoniske formsprog i de nye tilbygninger, der anvender fabrikkens særegne knopskydninger som formel. Forslaget fik også ros for at have forstået projektets komplekse indhold af brugere og aktiviteter samt for at lade funktionerne forbinde ude og inde på en overbevisende måde.

Praksis Arkitekters forslag imponerede bedømmelseskomitéen ved at lade Maltfabrikkens karakteristiske røde knopskydninger fortsætte i den nye arkitektur. Forslaget søger med sit stærke ikonkarakter at styrke Maltfabrikkens oprindelige volumen og særegne udtryk. Herved skabes en homogen og samlende bygningsmasse, der i stueplan åbner sig op mod de omkringliggende gårdrum og byder alle velkomne. Projektet fik også ros for at have forstået projektets komplicerede mix af brugere og aktiviteter, og lade funktionerne forbinde ude og inde på en overbevisende og indlevet måde.