ARTIST IN RESIDENCE

Den ny Maltfabrik skal rumme et 'artist in residence' program, som udvikles og koordineres i samarbejde med Statens Værksteder for Kunst.

'Artist in residence' er et ophold, der giver danske og internationale kunstnere mulighed for at fordybe sig i kunstnerisk arbejde, udvide netværk og udveksle viden. Til gengæld forventes det, at den enkelte kunstner under sit ophold bidrager aktivt til miljøet i og omkring Maltfabrikken i form af fx artist-talks, workshops, udstillingsaktiviteter, udsmykningsopgaver eller andre konkrete projekter.

Programmet omfatter fire residencies ad gangen af ca. 10 ugers varighed – omkring 16 årlige residence- ophold, der fordeler sig ligeligt mellem design og billedkunst. Maltfabrikken vi derfor have 4 kunstnerboliger med tilhørende atelierpladser.