BIBLIOTEK // MUSEUM // ARKIV

Som en del af Den ny Maltfabrik skal der etableres en helt ny fysisk konstellation mellem Museum Østjylland og Syddjurs Bibliotek. En fælles placering af de to funktioners afdelinger i Ebeltoft har muliggjort tilvejebringelsen af et nyt koncept og en uprøvet kulturfunktion, hvor fol- kebibliotek og kulturarvsformidling smelter sammen organisatorisk og funktionelt, gennem sine tilbud og sin aktivitetsflade, i en helt ny type oplevelses-, lærings- og servicehus.

Det nye hus skal indeholde Museum Østjyllands afdeling i Ebeltoft, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv (afdeling under Museum Østjylland) og Syddjurs Biblioteks afdeling i Ebeltoft.

Det skønnes at det nye biblioteks- og museumshus vil have et årligt besøgstal på mellem 75.000 og 100.000 brugere. Dermed vil huset fungere som en magnet for den samlede maltfabrik og bidrage positivt til den øvrige byudvikling i Ebeltoft.

Bibliotek, museum og arkiv skal integreres fuldstændigt. De to institutioner skal smelte sammen med fælles rum, fælles indretning, fælles aktiviteter, fælles service og fælles oplevelser. Kulturhistoriske udstillinger skal blandes med litteratur, film samt digitale og analoge medier og materialer i en helt ny sammenhæng.

Det nye hus skal nedbryde eventuelle grænser mellem de to funktioner og skabe et fællesskab, der muliggør at det fællesejede og det særejede flyder sammen, og at husets brugere oplever de to institutioner som en nytænkende helhed. Huset skal desuden kendetegnes ved sin åbenhed. Både fysisk og funktionelt i form af døgnåbne funktioner og et inkluderende miljø — og arkitektonisk i form af transparens såvel internt i huset som eksternt mod omgivelserne.

Det nye Biblioteks- og Museumshus vil blive et afslappende, hyggeligt og varmt miljø, der i dagligdagen kan fungere som en slags udvidet dagligstue for husets besøgende, hvor den enkelte vil føle sig godt modtaget på en uformel måde.