ET KULTURELT FYRTÅRN

Af borgmester i Syddjurs Kommune Claus Wistoft (V)

Som Borgmester i Syddjurs Kommune har jeg været tæt på projektet helt fra begyndelsen. Byrådet besluttede i juni 2013 at støtte Den Ny Maltfabrik, ved at placere Ebeltoftafdelingen af Syddjurs Bibliotek og dele af Museum Østjylland i tilknytning til Den ny Maltfabrik. Syddjurs Kommune købte en tredjedel af bygningen, den gamle spiresal. Spiresalen, der byggeteknisk var den dårligste bygning i hele komplekset, blev herefter revet ned for at give plads til en ny bygning med museum og bibliotek.

De første resultater af arkitektkonkurrencen tegner til et unikt byggeri, som jeg ved, både museet og biblioteket ser frem til at flytte ind i.

Den Ny Maltfabrik er et af tyngdepunkterne i Ebeltoft, og udgør en væsentlig brik i den nye masterplan, der skal binde byen og havnen sammen.

Det er byrådets forventning, og tro, at Den Ny Maltfabrik bliver en dynamo for udvikling og kreativitet. Det kan allerede spores i de aktiviteter som foregår mens projektet har været undervejs, og byen har allerede taget den historiske bygning til sig som et af de kulturelle mødesteder i byen. De aktører der er en del af projektet bærer på en stærkt lokal identitet og har samtidig et internationalt udsyn og format.

Selvom aktiveringen af projektet først for alvor skete, da byrådet, også med min stemme, besluttede at Maltfabrikken kunne nedrives, ser jeg i dag med meget stor glæde på de mange kreative kræfter og projekter omkring Den Ny Maltfabrik.  Det er en fornøjelse at se et væsentligt stykke af kommunens kulturhistoriske arv bliver levendegjort og blive et samlingspunkt med mange brugerrettede aktiviteter. Det bliver et sted der samler og formidler viden om aktiviteter og arrangementer, til gavn for borgerne i hele kommunen og for de mange turister som kommer til Ebeltoft.

Som et af topprojekterne i den Europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017 forventer jeg, at Den Ny Maltfabrik vil markere Ebeltoft som et kulturelt fyrtårn, og styrke interessen for hele Syddjurs Kommune.

FAKTA OM CLAUS WISTOFT

· Borgmester (V), Syddjurs kommune
· Bosat i Kolind
· Landmandsuddannet
· Selvstændig og aktiv i en række bestyrelser