MINDET OM ET ARBEJDSLIV

Af Leif Andersen, Maltpedel og formand for Maltfabrikkens Venner

maltfabrikken nymalt den ny maltfabrik ebeltoft

Maltfabrikken har til alle tider dannet rammen om almindelige menneskers arbejdsliv og vil i fremtiden komme til at spille en vigtig rolle for det liv, der leves i Ebeltoft. 

For mig personligt er Maltfabrikkens omformning på en måde sammenhængende med min egen historie, ligesom for talrige andres. Min far blev født i 1913 midt på Djursland. Som mange andre i store børneflokke, kom han tidligt ud at tjene som karl på gårdene med skiftedag 1. november. Da han blev gift med vores mor, blev det muligt at søge og få andet arbejde, hvor man kunne tjene lidt mere. Nødvendigt med 6 børn og 2. verdenskrig på vej. Han arbejdede periodevis som daglejer på de større gårde og i perioder med vedligeholdelse af kanalerne og pumpestationer i Kolind Sund. Fattigdommen var stor i landet efter krigen. Som mange andre efter krigen flyttede familien til Århusområdet. Far var bl.a. arbejdsmand på jernstøberiet Dania. 

I 60erne vendte vi tilbage til Djursland. Siden jeg selv fik børn har jeg levet sammen med min dejlige konekæreste, dels i Hornslet og dels i Ebeltoft. I Rosenholm byråd forsøgte jeg at skaffe flertal for bevarelse af den sidste af de gamle møbelfabrikker. Det lykkedes ikke. Hvor den lå, er der i dag et intetsigende hul i bebyggelseslinjen ud mod Rosenholmvej. I al for lille grad er arbejdernes historie blevet fortalt. Ved sin blotte tilstedeværelse og ramme om fremtidens liv på Djursland, kommer Maltfabrikken også til at stå som et minde om det arbejdsliv, der skabte Danmark.