FAGRE NYE FABRIK

Af Troels Rasmussen, forsker i fremtidens digital fabrikation

maltfabrikken nymalt den ny maltfabrik ebeltoft

Jeg har to ønsker for den fremtidige Maltfabrik: Et moderne, kreativt værksted for borgere i alle aldre på alle kreative niveauer, og et miljø, som lærer børn, hvad det vil sige at arbejde kreativt med teknologi, programmering og digitale værktøjer. Det er vigtigt i en tid, hvor børnene i landets skoler i stigende grad belønnes for at svare rigtigt på diverse tests fremfor at træne deres evner til at tænke kreativt og ud af boksen. Kreativitet er på den ene side frigørende og selvstændiggørende og på den anden side efterspurgt af erhvervslivet nu og i endnu højere grad i fremtiden. 

Maltfabrikken har en unik mulighed for at inspirere børn og unge - Ebeltofts fremtid - til at tænke og arbejde med de kreative erhverv, hvis vi vil leve af andet en turisme fremover. Jeg håber, at jeg kan være med til at iværksætte et miljø eller rettere en organisation, baseret på frivillig arbejdskraft, som ved brug af Maltfabrikkens værkstedesfaciliteter kan undervise børn og unge i at designe med teknologi, programmering og digitale værktøjer såsom 3D printere. Derved får børn og unge muligheden for at anvende bl.a. naturfaglige fag, som de lærer i skolen på en ny, kreativ måde, og de oplever at stå med hænderne dybt i fremtidens designmateriale. Forhåbentligt kan dette være med at inspirere den næste generation af kreative ‘makers' og designere i Ebeltoft.