EN NY KULTURHAVN - KAN VI DET?

Af Hans Kiib, arkitekt og professor ved Arkitektur og Design, Aalborg Universitet.

maltfabrikken nymalt den ny maltfabrik ebeltoft

Ny Malt er et ambitiøst projekt og et nyt unikt offentligt mødested for rigtig mange forskellige borgere og besøgende i byen. Arkitektkonkurrencen viser, at der skabes en ramme for en mangfoldighed af aktiviteter – kunst – kultur – kreative erhverv, -  er vitalt miljø for rigtig mange forskellige aldersgrupper og for folk med forskellige interesser. 

Byrådets visions- og helhedsplan kalder Ny Malt for ’et åbningstræk’. Det understreges, at byen må ’gentænke sin identitet’ som købstad ved vandet og bygge bro mellem hverdagsbyen i øst, den gamle bydel i midten og havnen mod vest. Man peger især på havnens uudnyttede potentialer og foreslår nålestiksprojekter som kan sætte en omdannelse i gang her.

I september 2016 kom godt 30 studerende fra Arkitektur og Design i Aalborg til Ebeltoft i 3 dage for at udforske de potentialer som især byens havnearealer rummer. Med afsæt i Visions- og Helhedsplanen har de prøvet at udvikle ideer til ’nålestiksprojekter’, som kunne sætte en ny udvikling i gang på havnen og forbinde havn og by på nye måder.
 

Det intense forløb på studiet er resulteret i 9 spændende projektideer. Det omfatter bl.a.

  • Kunst og sportsværksteder for unge på stranden neden for Ny Malt ved det gamle posthus;
  • Et cirkulært havnebad og vandkulturhus;
  • Et fleksibelt system for pub-up marked på den store P-plads ved Fregatten Jylland;
  • En skulpturpark på nye kunstige øer ud for Glasmuseet
  • Et redesign af Horisonten med platforme ud i vandet 
  • En kombineret biograf og solnedgangsplads på industrihavnen drevet af unge fra Filmhøjskolen og Filmklubben Storebjørn
  • En serie af transparente pavilloner på kajen ved fiskerihavnen beregnet for marked og havnens frivillige
  • Et stort iværksættermiljø for kreative erhverv i det midlertidige bibliotek og tilstødende haller.

 

Hvad kan det bruges til?

På Ebeltoft Havn åbner byen sig mod det store landskab og giver mange smukke solnedgange over Mols Bjerge. Men intet er mere interessant end mennesker. Det vigtigste er havnens sammensatte byliv. Ideelt set kunne det være traditionelle havnerelaterede erhverv sammen med nye kreative iværksættermiljøer, frivillige, der reparerer deres både, pub-up markeder, vandkulturmiljøer og nye konstellationer af kunst, kultur og hverdagsliv. Ideen fra de studerendes side er, at deres ’nålestiksprojekter’ skulle kunne sætte en omdannelsesproces i gang. Det handler om at gøre det attraktivt for alle i byen at benytte havnen. Ved at skabe åbne inviterende og vedkommende byrum kan vi måske gøre havnen sammen med Ny Malt til byens ’nye store fællesum’. Det kunne være spændende om den kommende udstillingen af disse projekter kunne inspirere til, hvordan vi ved fælles hjælp kunne kommer i gang.