15.12.2014 // Kristian Krog

FOKUS PÅ KREATIVE ERHVERV

I disse uger kickstartes et ambitiøst forløb der skal sætte fokus på udviklingen af kreative iværksættere i området. Det handler om at booste de nystartede virksomheder mellem 0 – 3 år, som knytter sig til den kreative branche og oplevelsesindustrien. Projektet tænker dette forretningsområde bredt set, så alt fra designere, kunsthåndværkere, journalister, projektmagere over til it-virksomheder, erhvervskonsulenter er inkluderet.

Som opgaveløser har Syddjurs Kommune entreret med et konsortium bestående af Den ny Maltfabrik, Manifestus og Deloitte. Der har været afholdt et udbud på opgaven, der var mange virksomheder der bød ind på opgaven.

’Vi glæder os til at se hvilke iværksættere der tilmelder sig projektet, og har store forventninger til effekten af det udviklingsforløb som operatørerne har designet for de enkelte virksomheder. Den kreative branche er i vækst i Danmark, og i Syddjurs Kommune har vi en relativ stor andel kreative virksomheder’ fortæller udviklingskonsulent Michael Tolstrup. Hvis man gerne vil blive taget i betragtning til at indgå i projektet, skal man kontakte sekretariatet på Den ny Maltfabrik.

Lokal tilgang - Fokuseret erhvervsservice

Det er ikke tilfældigt at det er en fokuseret indsats indenfor kreative erhverv der er valgt i Syddjurs Kommune. Den fokuserede erhvervsservice er særlige tiltag overfor selektivt udvalgte områder, som spiller en særlig rolle i den lokale erhvervsudvikling, og hvor der således er en tæt sammenhæng med den stedlige kommunale erhvervspolitiske strategi. I dette tilfælde er det branchen omkring de kreative erhverv, hvor undersøgelser har vist at der er en forholdsvis stor repræsentation af virksomheder indenfor den kreative industri. Området er også medtaget i kommuneplanen.