22.05.2014 // Kristian Krog

INTERNATIONALT KUNSTPROJEKT I STØBESKEEN PÅ MALTFABRIKKEN

Udenlandske kunstnere kommer i fremtiden til Ebeltoft via nyt ”Artist in Residency” program

Mens den gamle maltfabriks spiresal er under nedrivning, udtænkes der i disse dage nye planer for, hvad Den ny Maltfabrik skal rumme, og ambitionen er at der skal bygges broer til den internationale kunstscene. Det har de to projektmagere Ronald Goudriaan, cand. mag. Nederlandsk og Europas Kulturelle Identiteter og Vibeke Wang, cand.mag. i Æstetik og Kultur, sat sig for ved at udvikle et residens-program til stedet. Programmet vil give udenlandske kunstnere og designere muligheden for at opholde sig og arbejde i Ebeltoft i kortere eller længere perioder, udvide netværk og vise deres kunst.

Konceptet, som kaldes artist in residency (AiR), skal skræddersys til de visioner, der i forvejen ligger til grund for kulturmiljøet på Den ny Maltfabrik. Vibeke Wang fortæller: ”Residency formatet kommer i alle former, det har eksisteret i århundreder, og vi skal nu undersøge, hvilken form der vil være den optimale på Den ny Maltfabrik. De tidlige recidencies var oftest et ophold på landet, hvor kunstneren kunne tage et pusterum og fordybe sig i et konkret værk. I dag har man mere fokus på at skabe og styrke et direkte netværk med mulighed for vidensdeling, udvidelse af internationalt netværk og professionelle partnerskaber.”

Den ny Maltfabrik skal således fungere som vært, ikke blot i form af de fysiske rammer ved at stille bolig, atelier og udstillingslokale til rådighed, men også hjælpe de udenlandske kunstnere med at etablere netværk til lokale kulturaktører.

Den ny Maltfabrik er en oplagt base til dette formål, for en af visionerne bag stedet er netop at skabe synergi og udvikling ved at lade overlappende brancher mellem kultur, kreativitet og erhverv mødes under samme tag. I løbet af de kommende år igangsættes renoveringen, nedrivningen er netop påbegyndt, og i 2017 forventes det, at bibliotek og lokalmuseum flytter ind i de nye bygninger. Derudover vil stedet rumme cafe og mikrobryggeri samt lokaler til små virksomheder, kunsthåndværkere og designere. De gamle, tomme bygninger vil dermed forvandle sig til et levende og bredtfavnende kulturhus kombineret med kreative erhverv over de næste år.

Denne tværkulturelle platform ser Ronald Gouddrian som et ideelt udgangspunkt for residens-kunstneren. Han udtaler om projektet:

”Fremtidens Maltfabrik handler om at udveksle og deltage på tværs af kendte konstellationer, og via residency-programmet får de internationale kunstnere en unik mulighed for at indgå i fabrikkens levende kulturmiljø. Det er win-win. For kunstnerne skal opholdet på Maltfabrikken give kontakter, inspiration og gode ideer, som de kan tage med tilbage til hjemlandet. Den ny Maltfabrik forventer til gengæld, at kunstneren holder en udstilling, laver en event, workshop eller lignende. Og for Syddjurs vil projektet være med til at berige kulturlivet gennem den udveksling, der opstår, når udenlandske kunstnere møder den lokale kunstscene.”

Over de næste 8 uger vil de to projektmagere, Ronald og Vibeke, undersøge hvordan Den ny Maltfabrik og Syddjurs som helhed kan få det bedste ud af et AiR projekt samt hvilke samarbejdspartnere projektet kan have. Undersøgelserne vil resultere i en forretningsplan med visioner, mål og midler for konkrete forslag til, hvordan det globale skal møde det lokale i Ebeltoft.

SAMARBEJDE MED AARHUS 2017 OG PILSEN 2015

Projektet med gentænkningen af Maltfabrikken til et internationalt kulturcenter skabes i tæt samarbejde med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Det ambitiøse kulturprojekt i Ebeltoft var med til at skabe grobunden for Aarhus som ansøger til titlen som kulturhovedstad og er stadigt engageret i flere delprojekter. Men via Den ny Maltfabriks kommende optagelse i den europæiske organisation Trans Europe Halles, er der skabt forbindelser til Pilsen der er kulturhovedstad i 2015. Her har man etableret et AiR-program, der kan være partner og forbillede for den danske model. Maltfabrikkens medarbejdere er inviteret til Pilsen for at se hvordan man her kobler den europæiske kunstdimension sammen med lokal kulturudvikling.