31.03.2014 // Kristian Krog

5 MILLIONER TIL NY MALT

Lokale og Anlægsfonden har forhåndsbevilget 5 mio. kr. til omdannelsen af Ebeltofts tidligere maltfabrik fra 1861 til nyt kultur- og udviklingshus af internationalt format. 

Den ny Maltfabrik vil komme til rumme kulturscene, udstillingsrum, et nyt bibliotek og lokalmuseum, faciliteter til ungdomskultur, café og mikrobryggeri samt private kreative erhverv.

På en bakke i udkanten af Ebeltoft troner den røde borglignende tidligere maltfabrik, som lokale kræfter i et par år har arbejdet hårdt på at omdanne til et førsteklasses kulturhus. Bygningerne, der indgår i fabrikskomplekset, blev købt i 2012 af en erhvervsdrivende fond, der står bag den ambitiøse omdannelse. Allerede før omdannelsen er maltfabrikken åbnet for en række kulturelle begivenheder som fx da Danmarks Radios Big Band besøgte stedet til en koncert med den amerikanske jazzstjerne Patti Austin. Maltfabrikken blev netop valgt til koncerten, fordi big bandet ønskede at optræde i rå og spændende omgivelser.

Omdannelsen af S.B. Lundbergs maltfabrik er endnu kun på et forberedende stadie. Bevillingen fra Lokale og Anlægsfonden er givet som et forhåndstilsagn, der afventer en endelig godkendelse efter, at der er gennemført en arkitektkonkurrence med bud på, hvordan det store industriområde kan ændres til et af landets mest unikke kultursteder.

Scene, øvelokaler, mikrobryggeri og kreative erhverv
I dag består maltfabrikken af fire bygninger og to udearealer. Det er dette område, arkitekterne i den kommende konkurrence skal lade sig udfordre af.

”Hovedbygningen” er et fem etager højt pakhus på 1.400 m². Hovedbygningen er den ældste del af det gamle fabriksområde. Planen er at hovedbygningen i fremtiden skal rumme tekstildesignerhverv, mødefaciliteter for alle brugerne af maltfabrikken, udstillingsrum og plads til forskellige skiftende events.

”Spiresalen” fra 1895 er på 1.200 m² og forventes revet ned til fordel for etableringen af en helt ny bygning, der skal huse et moderne bibliotek og lokalmuseum, som skal drives af Syddjurs Kommune.

I ”Spireloftet”, opført i 1952 som en fire etager høj bygning på 520 m², bliver der plads til kreative virksomheder og forskellige depoter.

”Maltlageret” blev opført i 1946 og er på 1.200 m² fordelt på tre etager. Det er her, at selve kulturhuset skal placeres med rum til scene, øvelokaler, værksteder, café og mikrobryggeri.

Udendørs kulturaktiviteter og uformelle opholdssteder
Udearealerne består af en stor plads på over 3.000 m², der vender ned mod strandvejen i Ebeltoft, og flere mindre gårdrum mellem de fire bygninger og ud mod byens gågade. Udearealerne bliver et af de områder, hvor især de unge fra foreningen RAMPEN kan boltre sig. Den store plads skal skabe sammenhæng mellem havneområdet og midtbyen, mens de mindre gårdrum skal indrettes til udendørs kulturaktiviteter og som uformelle opholdssteder.

Planerne for Spiresalen ligger nogenlunde fast, mens planerne for resten af komplekset og sammenhængene mellem udearealerne kan blive ændrede i forhold til de arkitektoniske bud, der dukker op i forbindelse med den kommende arkitektkonkurrence.

I alt er projektet budgetteret til 78 mio. kr. Syddjurs Kommune har allerede bevilget 24,5 mio. kr. til biblioteks- og lokalmuseumsdelen. Lokale og Anlægsfonden har givet forhåndstilsagn om en bevilling på 5 mio. kr., hvis det endelige projekt bliver godkendt af Fondens bestyrelse.

Kristian Krog, projektleder for Den ny Maltfabrik i Ebeltoft, siger om projektet:

”For Ebeltoft by bliver Den ny Maltfabrik en tiltrængt vitaminindsprøjtning. Projektet bliver en slags katalysator i en byudvikling mod fremtidens nye mødested, i et moderne og varieret kulturhus kombineret med arbejdspladser for de kreative erhverv som kunsthåndværkere, designere og et utal af mikrovirksomheder. Tilsagnet fra Lokale og Anlægsfonden er en rigtig god nyhed for Ebeltofts borgere og egnens turister”.

Torben Frølich, direktør i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

”Den ny Maltfabrik er et fantastisk eksempel på, at et usædvanligt historisk industriminde bliver omdannet til en kulturel dynamo for en hel by. Det må være en drøm for enhver arkitekt at kunne udvikle de fine gamle rammer til et moderne samlingssted for et helt spekter af kulturaktiviteter.”