06.12.2013 // Kristian Krog

MALTFABRIKKEN ER KØBT OG BETALT

Der har været stille omkring projektet Den ny Maltfabrik igennem den sidste tid. 
Så stille at mange er begyndt at tvivle – hvad sker der egentlig med Maltfabrikken?
Men stilheden skyldes positive udviklinger, idet projektgruppen og Syddjurs Kommune har godt nyt!
 
En central bygning i Ebeltofts bylandskab har skiftet ejer. 
S. B. Lundbergs Maltfabrik fra 1861 er købt af en nystiftet fond og betalt med midler fra lokale bidragsydere. Det er lykkes projektgruppen der siden 2010 har kæmpet for bevaring og udvikling af Maltfabrikken, at bevæge sig fra idé til realisering.
 
'Vi er nået den første store milepæl' fortæller en af initiativtagerne til projektet og direktør for den lokale designvirksomhed Kvadrat, Anders Byriel. 'Et helt afgørende projekt for Ebeltoft og Syddjurs Kommune som over tid vil gøre vores landsdel mere synlig på nationalt plan og samtidig styrke vores identitet med bevaringen og udviklingen af dette afgørende kendetegn'. For Anders Byriel og resten af den bestyrelse der tegner projektet, er Den ny Maltfabrik ikke kun en redningsaktion for en central bygning, men også et bud på fremtidens Ebeltoft. 'Jeg tror byen har brug for en vitaminindsprøjtning der kan booste oplevelser, kultur og handel omkring bymidten – det kommer til at ske med Den ny Maltfabrik'. Finansieringen af købesummen for Maltfabrikkens bygninger og gårdmiljø, samt den attraktive grund mod strandvejen, er tilvejebragt via gaver fra lokale enkeltpersoner og virksomheder. Anders Byriel har stor taknemmelighed til overs for giverne: 'Byen og området skylder en stor tak til de anonyme givere, som har været generøse med økonomiske gaver af en størrelse som man ikke oplever mange steder i Danmark'.
 
Den ny Maltfabrik i Ebeltoft bliver som Brandts Klædevarefabrik, Papirfabrikken, Kulturværftet og Spinderihallerne etc. en gentænkning af et industriminde, fra fabrik til udviklingsplatform for kultur, service og kreative erhverv. 

Ude i verden ligger eksemplerne også som perler på en snor: NDSM Værftet i Amsterdam, Kulturbrauerei i Berlin eller Kultuurikatel i Tallinn. Alle disse har været med til at skabe vækst som platforme for udvikling i deres respektive miljøer.

Projektet har også en vigtig kommunal afsender, idet Syddjurs Kommune har købt matriklen hvor den gamle spiresal ligger. Her er man i gang med at udvikle fremtidens bibliotek og museum.

Hermed bliver Den ny Maltfabrik endnu et eksempel på et OPP (offentligt/privat partnerskab, red.) som har vist sig at være den bæredygtige model i mange danske udviklingsprojekter.

'Vi glæder os til samarbejdet med de idérige folk bag projektet, og ser frem til at realisere et markant fyrtårnsprojekt der kan blive til glæde for hele Syddjurs Kommune' udtaler borgmester Kirstine Bille.

Maltfabrikken er med i kulturstyrelsens publikation over danske industrielle kulturminder, og beskrives som et stykke dansk industrihistorie placeret på kanten af Ebeltoft Vig i Nationalpark Mols Bjerge.

Den ny Maltfabrik bliver en levende dynamo for udvikling og kreativitet, og kommer til at huse en række aktører, der hver især bidrager som en vigtig brik i helheden. 

Den historiske bygning bliver et 'områdets mødested' forankret i den lokale identitet, men med internationalt udsyn og format. 

 
Fonden og folkeaktierne:
Som ejer og udvikler af de gamle bygninger er der stiftet en erhvervsdrivende fond med en almennyttig fundats. Denne konstruktion skal sikre at projektet ejes af den rette juridiske enhed og drives udfra en formålsparagraf med teksten: 

'Fondens formål er at erhverve og istandsætte Maltfabrikken i Ebeltoft og udleje ejendommens lokaler til (fortrinsvis) kunstnere, kulturelle organisationer, kreative erhverv og lignende, og ved uddeling af Fondens overskud at fremme kulturel og kunstnerisk udvikling i Syddjurs Kommune'. 

Hermed kan de mange lokale der har tegnet folkeaktier i Maltfabrikken se frem til at give en julegave til projektet, idet der nu formelt kan indkræves penge for de solgte aktier.
Projektleder Kristian Krog fortæller at folkeaktierne aktiveres de kommende uger: 'Og timingen her op mod jul er jo slet ikke tosset for dem der skal give en gave til ham eller hende der har alt – en folkeaktie pynter på væggen og giver god mening'.
Man kan købe folkeaktierne i Maltfabrikkens sekretariat eller på www.nymalt.dk 
 
Fondens bestyrelse er:

- Anders Byriel (formand): Adm. direktør for Kvadrat A/S, Næstformand i Fonden Aarhus 2017, medl. Designrådet m.m.

- Dagmar Brendstrup (næstformand): Projektleder for Rethink Kulturturisme (Region Midtjylland/2017), fhv. Direktør for Glasmuseet Ebeltoft

- Bent Fredberg: Statsaut. Revisor

- Hans Grøn: Arkitekt MMA, Formand BLIS (By- & landskabskultur i Syddjurs)

- Peter Lund Torjussen: Direktør for internationale projekter i Mercuri Urval