21.02.2012 // Kristian Krog

Byggeriets Ildsjæle: Månedens projekt

Den ny Maltfabrik er udvalgt som månedens projekt i februar af projektet Byggeriets Ildsjæle.

Byggeriets Ildsjæle

Når den negative udvikling i landsbyen skal vendes, når bygningsarven skal bevares, eller gaden trænger til nyt liv, er de frivillige kræfter ofte de første til at tage fat. Men projekterne får ikke altid den opmærksomhed og opbakning, de fortjener. Derfor vil Realdania med denne kampagne over en treårig periode skabe et forum, hvor ildsjæle, foreninger og kommuner kan øge deres viden, udveksle erfaringer og styrke deres kompetencer og støtte op mod 50 ildsjælsprojekter.

Formål
Kampagnen har til formål at fremme ildsjælenes arbejde med det byggede miljø til gavn for de lokalsamfund, hvori de er aktive. Kampagnen vil:

Inspirere potentielle ildsjæle til at gå i gang med nye spændende projekter indenfor det byggede miljø.

Kvalificere byggeriets ildsjæle i deres arbejde med at udvikle, organisere og gennemføre frivillige ildsjæleprojekter.

Bygge bro mellem frivillige ildsjæle og professionelle samarbejdspartnere – herunder ikke mindst kommunerne - så ildsjæle lettere finder vej gennem det administrative system.

Fremme netværksdannelse og dialog, så der i fremtiden udvikles og gennemføres flere bæredygtige ildsjæleprojekter.

Synliggøre ildsjæle og ildsjælsprojekters betydning for lokal udvikling.

Kampagnen ledes af Realdanias direktion med den daglige ledelse placeret hos et tilknyttet sekretariat hos Dansk Bygningsarv. Der vil desuden indgås samarbejder med kommuner.

1 kommentar(er)

Klik her for at skrive en kommentar

Skrevet af Hans Grøn
Godt gået!