01.09.2017

NYT RESIDENCY FOR INTERNATIONALE KUNSTNERE PÅ MALTFABRIKKEN

Maltfabrikken praksis arkitekter nymalt maltfabrik ebeltoft arkitektur kreativ

Internationale billedkunstnere vil snart få mulighed for at tage på residency på Maltfabrikken i Ebeltoft på Djursland. Projektet er støttet af Statens Kunstfond i et samarbejde med Maltfabrikken, Kunsthal Aarhus og Statens Værksteder for Kunst.

 

 

Danmark får snart et nyt residency for internationale billedkunstnere i Ebeltoft. Formålet med det nye residency er at understøtte udvekslinger mellem den internationale og den nationale kunstscene på et højt kunstnerisk niveau, som så også vil fremme dansk kunst og danske kunstneres muligheder internationalt.

Og derfor har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst besluttet at indgå i et samarbejde med Maltfabrikken, Kunsthal Aarhus og Statens Værksteder for Kunst, som sammen skal drive det nye internationale residency, der har fået arbejdstitlen ”MALT AIR”. 

Formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Gitte Ørskou siger: 
”Med de stærke kompetencer Maltfabrikken, Kunsthal Aarhus og Statens Værksteder for Kunst repræsenterer, har Statens Kunstfond fundet nogle ambitiøse samarbejdspartnere, der sammen kan løfte opgaven med at drive et residency for internationale billedkunstnere på et professionelt og højt kunstfagligt niveau.

Ifølge Gitte Ørskou er Maltfabrikkens faciliteter ganske enestående, og der er allerede lagt i støbeskeen til en lang række aktiviteter og netværk, der vil gøre ”MALT AIR” til et residencyprogram med både indhold og substans. 


Maltfabrikken som samlingspunkt
I løbet af de kommende år vil den karakteristiske røde Maltfabrik i Ebeltoft blive renoveret og udviklet med den ambition at skabe et samlingspunkt for kunst, kultur og kreativitet i Østjylland. 

Som et særligt fokusområde har det i projektet været prioriteret at etablere nye attraktive boliger, atelierpladser og værksteder for kunst, design og kreativt iværksætteri, hvor faste lejere og midlertidige internationale residenter kommer til at dele faciliteterne. 

Maltfabrikkens direktør Kristian Krog siger: 
”På det nye MALT AIR vil det gode værtskab komme til at stå helt centralt. Vi glæder os til at kunne byde kunstnerne velkommen med et skræddersyet program, der tager udgangspunkt i den enkeltes kunstneriske praksis og aktuelle fokusområde. En del af dette arbejde vil også indebære at sikre, at residenterne bliver introduceret til relevante personer og institutioner i hele Danmark og får et bredt netværk.” 

Kunsthal Aarhus og Statens Værksteder for Kunst bidrager begge med stærke kunstfaglige kompetencer til residencyprogrammet. Begge institutioner vil fungere som platform for møder med de eksisterende professionelle billedkunstmiljøer i hele Danmark. Derudover vil Kunsthal Aarhus bidrage med kuratorisk sparring og internationalt netværk, og Statens Værksteder for Kunst vil bidrage med vejledning i kunstneriske arbejdsprocesser. 


Region Midtjylland er med
For at sikre et højt kunstfagligt niveau på det kommende MALT AIR har Region Midtjylland bevilget 1 million kroner til udviklingsfasen frem mod 2019. 

I den periode vil Maltfabrikken afprøve forskellige residencyformater og konkrete aktiviteter med henblik på at understøtte, udvikle og udfordre professionelle billedkunstnere. 

Region Midtjyllands regionsrådsformand Bent Hansen (A) siger: 
"Det glæder os at kunne bidrage positivt til at skabe dynamik og synergi mellem det lokale, det regionale, det nationale og det internationale. Vi forventer at MALT AIR vil styrke samarbejdet i det regionale kunstmiljø og på den måde medvirke til at gøre regionen endnu mere attraktiv for de udøvende billedkunstnere."

I begyndelsen af 2018 offentliggøres et såkaldt Open Call, hvor professionelle udenlandske billedkunstnere vil blive opfordret til at søge ophold på det nye MALT AIR. 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst står for vurderingen af ansøgningerne, og udvalget har derudover afsat midler til både drift af residenciet og stipendier til de internationale billedkunstnere, der vil sikre, at MALT AIR får en kapacitet på cirka sekskunstnere hvert år. 

Aftalen mellem Statens Kunstfond og Maltfabrikken er indgået for en toårig periode fra 2019-2020, og aftalen vil blive evalueret i foråret 2020 med mulighed for forlængelse i yderligere to år. 


Yderligere oplysninger: 
Konsulent Tine Vindfeld, Statens Kunstfonds Billedkunstenhed, tlf.: 33 74 55 14, tvi@slks.dk
Direktør Kristian Krog, Maltfabrikken, tlf.: 22 62 64 31, kk@nymalt.dk
Statens Kunstfonds pressetelefon: 22 61 19 95

 
 
Maltfabrikken praksis arkitekter nymalt maltfabrik ebeltoft arkitektur kreativ

PRAKSIS ARKITEKTER: Maltfabrikkens gårdrum set fra nordsiden.

Maltfabrikken bliver et magisk miks

Når Maltfabrikken åbner dørene i 2019, vil man kunne opleve en levende smeltedigel af aktiviteter, der spænder fra privat skabertrang til offentlige servicetilbud. Netop mødet mellem offentlige og private kræfter bliver essensen i Maltfabrikken, som skal danne rammen for et miks af lokale iværksættere og ildsjæles projekter som fx mikrobryggeri, arbejdsfællesskab, madværksted, atelierpladser og offentlige tilbud som kulturhus, ungekulturmiljø samt et fusioneret bibliotek/museum/arkiv.

Maltfabrikken skal inspirere i både lokal, national og international skala. Den skal være Ebeltoft og Syddjurs’ bud på, hvordan historiske købstæder kan genskabe sig selv indefra og udgøre moderne centre for kulturel og kreativ aktivitet. Et stykke levende kulturarv, hvor fortidens ambition om international betydning ikke blot er mejslet i de røde teglsten, men ånder i enhver funktion og aktivitet.

 

Bestyrelsesformand for Den ny Maltfabrik Anders Byriel udtaler:

”Praksis Arkitekterne har tegnet et meget harmonisk og helstøbt projekt. De rammer virkelig plet i forhold til stedets særlige kvaliteter, og de har forstået vores høje ambitioner og drømme. Maltfabrikken bliver et nyt stærkt midtpunkt for vores egn, hvor kreativt iværksætteri, lokal fødevareproduktion, kunsthåndværk, design, kunst, musik og ungdomskultur mødes.”

 

Direktør i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Henrik Tvarnø, udtaler:

"Vinderforslaget formår at samle de mange forskellige ønsker i en stærk funktionel helhed, hvor nyskabende arkitektur går godt i spænd med stedets markante industriarkitektur. Det bliver et inspirerende sted til glæde for både daglige brugere og gæster til de kommende arrangementer."

 

Filantropidirektør i Realdania, Anne Skovbro, udtaler:

”Med dette gennemarbejdede projekt rammer arkitekterne i den grad stedets ånd og viser på bedste vis, hvordan bygningsarvens store potentialer kan udnyttes i udviklingen af et historisk bycentrum.” 

 

 

Maltfabrikken rampen praksis arkitekter nymalt maltfabrik ebeltoft arkitektur kreativ

PRAKSIS ARKITEKTER: Maltfabrikkens jernbetonbygning bliver fremtidens bibliotek, museum og arkiv

Maltfabrikken rampen praksis arkitekter nymalt maltfabrik ebeltoft arkitektur kreativ

PRAKSIS ARKITEKTER: Ankomstsrummet til Maltfabrikken

Maltfabrikken rampen praksis arkitekter nymalt maltfabrik ebeltoft arkitektur kreativ

PRAKSIS ARKITEKTER: Udsigten fra 'Prismen' på jernbetonbygningen

FAKTA

Vinderteamet:

Praksis Arkitekter med underrådgiverne
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Midtconsult Rådgivende Ingeniører
Billedkunstner Morten Skovmand
VMB Arkitekter v. restaureringsarkitekt Mette Viuf Larsen
 

Den ny Maltfabrik:

 • Den ny Maltfabrik er et partnerskab mellem Fonden Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune.
   
 • Projektet er finansieret med bidrag fra bl.a. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Realdania, Salling Fondene, Lokale og Anlægsfonden og en række lokale bidragsydere.
   
 • Projektet skal renovere ca. 4.000 m2 fabrik og nybygge 1.000 m2 samt revitalisere udearealer på omkring 17.000 m2.
   
 • Projektet er bredt forankret i en række lokale netværk, brugergrupper og kommende lejere.
   
 • Maltfabrikken forventes at stå færdig medio 2019.

         

Dommerkomitéen:

 • Anders Byriel, bestyrelsesformand, Den ny Maltfabrik
 • Lisbeth Westergaard, landskabsarkitekt, bestyrelsesmedlem, Den ny Maltfabrik
 • Kristian Krog, direktør, Den ny Maltfabrik
 • Claus Wistoft, borgmester, Syddjurs Kommune
 • Kirstine Bille, formand, PUK, Syddjurs Kommune
 • Henrik Tvarnø, direktør, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
 • Niels Friis, arkitekt, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
 • Eske Møller, arkitekt, Realdania
 • Lars Bendrup, arkitekt, fagdommer udpeget af Arkitektforeningen
 
Udstilling af forslagene
 
I de kommende uger udstilles alle seks projektforslag i det gamle Maltlager. 

Åbningstider:

Fredag d. 28/10 kl. 14-17
Lørdag d. 29/10 kl. 10-13
Fredag d. 4/11 kl. 14-17
Lørdag d. 5/11 kl. 10-13
Fredag d. 11/11 kl. 14-17
Lørdag d. 12/11 kl. 10-13

Alle lørdage i perioden er der rundvisninger i den gamle fabrik kl. 11.00

LÆS MERE OM UDSTILLINGEN - KLIK HER

 
 
Fotos
Fotos fra vinderprojektet kan frit anvendes og hentes her: 
https://www.dropbox.com/sh/ld8irzbzj009b24/AAAIRlh-GwkFOHlaenFsBxtga?dl=0
maltfabrikken maltfabrik malt ebeltoft fremtid nymalt den ny maltfabrik arkitekter praksis

PRAKSIS ARKITEKTER: Maltfabrikken fra kysten