OPEN CALL TIL ARTIST IN RESIDENCY

OM RESIDENCIET

Maltfabrikken søger danske og/eller internationale kunstnere til residency i september - oktober a 1-3 ugers varighed. 

Ved siden af fabrikken ligger en bungalow og et atelierspace, som vi stiller til rådighed for kunstnere, der ønsker at arbejde i en kortere periode i Ebeltoft. Residensopholdet kan frit anvendes efter eget behov, fx til research, workshops, midlertidige udstillinger i ‘atelieret’, praksisudvikling etc.  

Vi tilbyder logi i det fuldt funktionelle og møblerede hus samt anvendelse af den tilhørende ‘atelierbygning’. Da denne atelierbygning skal rives ned til vinter, må den gerne ‘få et nyt liv’, som en del af et kunstværk/udstilling. Vi vil gerne overraskes! Og være den gode vært for dig/Jer her på Maltfabrikken samt sørge for omtale af dit projekt.

Man kan søge som enkeltperson eller gruppe på op til 6 personer.

 

Send en kort ansøgning om, hvordan residensopholdet tænkes anvendt samt C.V.

Angiv hvornår i perioden september-oktober, du ønsker at komme samt hvor længe dit ophold skal vare. 

S.U. 6/9-2017.Send ansøgningen til Eva Lynggaard på el@nymalt.dk

 

OM MALTFABRIKKEN

I mange år har fabrikkens karakteristiske røde bygningsmasse ligget i dvale, men over de kommende år bliver de gamle bygninger restaureret og fornyet med et samlet budget på ca. 150 mio. kr. Fabriksanlægget skal til et omdrejningspunkt for kreative erhverv, kunst og kulturelle oplevelser til glæde for alle. 

Der vil blandt andet etableres atelierpladser, værksteder og boliger til residencies for kunst og design.

Det private projekt samarbejder med Syddjurs Kommune om at skabe et nyt biblioteks- og museumshus til bogorme og oplysningshungrende, et miljø for jazzelskere, øl-entusiaster og livsnydere, et hotspot for lokale og internationale kunstnere, et hjemsted for kreative iværksættere og mikrovirksomheder - og ikke mindst et mødested for de lokale i alle aldre.

I 2019 åbner den nye fabrik, men vi glæder os sådan til at stedet bliver levende med kunstnere, så derfor dette open call, der giver mulighed for at være blandt de første residenter i Maltfabrikken. 

 

VORES VILLA LUNDBERG OG ATELIERSPACE

OPEN CALL TIL ARTIST IN RESIDENCY

ABOUT THE RESIDENCY

 

The Malt Factory seeks Danish and/or international artists for a residency in September - October for a 1 - 3 week duration.

Next to the factory is a bungalow and a studio space, which we make available to artists who wish to work for a short period in Ebeltoft. The residency can be used freely according to your own needs, for example, for research, workshops, temporary exhibitions in the ’studio’, etc.

You will have access to the fully functional and furnished house as well as the use of the associated ’studio building’. As this studio building will be demolished this winter, we would like it to be revived as part of a work of art/exhibition. We would like to be surprised! In exchange, we will strive to be a good host to you here at the Malt Factory as well as promoting your work. 

You can apply as an individual or a group of up to 6 people.

Write a short application describing your thoughts about the residency, as well as your C.V.

Please indicate when in September to October, you wish to arrive and how long your stay will last.

Deadline 06/9 - 2017. Send the application to Eva Lynggaard at el@nymalt.dk 

 

 

ABOUT THE MALT FACTORY 

 

For many years, the factory’s distinctive red building has remained asleep, but over the next few years the old buildings will be restored and renewed with a total budget of approx. 150 million kroner. The factory will be the focal point for creative industries, art and cultural experiences to the benefit of all.

Among other things, there will be established studios, workshops and homes for art and design residencies. 

The private project collaborates with the municipality of Syddjurs to create a new library and museum house for bookworms and those hungry for knowledge, an environment for jazz lovers, beer enthusiasts and the bonvivant, a hot spot for local and international artists, a home of creative entrepreneurs and micro companies - and last but not least a place for the locals of all ages to meet.

The new factory will open in 2019, and we look forward to the venue becoming vibrant with artists. This open call will give you the opportunity to be one of the first residents at the Malt Factory.