ÜBERWERKE - MALTFABRIKKENS KREATIVE ARBEJDSFÆLLESSKAB OG NETVÆRK

Überwerke er et 'mens-vi-venter-projekt’...

Rammerne er den gamle postgård, som nu er forvandlet til en platform for den klynge af mikrovirksomheder, der i fremtiden er tænkt ind i det store kontorfællesskab Maltfabrikken. Vi har kaldt det Überwerke, og det er både et mødested, et arbejdsfællesskab og ikke mindst et netværk for det kreative miljø, iværksætterspirerne og startups i området.  

Nerven i Überwerke er netværket!
Vi er nu et hold på over 80 tilmeldte virksomheder og iværksætterspirer. Überwerke arbejder for og med de kreative erhverv, iværksætterne, de små virksomheder og vækstmiljøet. Sammen kan vi vokse, inspirere hinanden, få nye redskaber og forretningsideer - og i kalenderen for netværket er tilbuddene mange, varierede, lærerige og underholdende.

Arbejdsfællesskabet er åbent hver dag for alle de kreative sjæle - til kaffepauser, kurser, møder, arbejde, ideudvikling, sparring, workshops, networking m.m., og ind i mellem forvandles det til et rum for udstillinger, intimkoncerter, forfatteraftener eller fredagsbar.   


Vil du vide mere om Überwerke kontakt da Vibeke Wang på vw@nymalt.dk eller besøg Überwerkes hjemmeside: KLIK HER.